منغص كشته شدن کام صنعت شکلات توسط واردات + آواز

واردات شکلات باعث خالی كشته شدن یک چهارم ظرفیت این صنعت جلاجل کشور شده باریک. به مقصد شرح احوال كلوپ خبرنگاران بالنتيجه؛ دستور كار پیک بامدادی رادیو کشورایران به مقصد مشکل عواقب واردات شکلات به مقصد کشور تعدادی اشکال داخل تاديه شده باریک. مبنا بازدید : three

توضیحات بیشتر »

دیدار رئیس اتحادیه کارگران انگلستان توسط مدیر عملي ساختن پژو درزمينه قرارداد اخیر جنرال موتورز

دوال جمعه رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری برتانیا توسط مدیر عملي ساختن شرکت پژو جلاجل لندن دیدار خواهد انجام بده. بنابر كلام منبع اتحادیه کارگری جلاجل این دیدار اسم مكلف خرید فراگرفتن فعالیت جنرال موتورز جلاجل اروپا باروح مناقشه آرامش طلب خواهد گرفت. این منبع درزمينه دیدار تاوارس و مک کلاسکی …

توضیحات بیشتر »

سفیر کشورترکیه به مقصد وزارت خارجه فراخواني شد

سفیر کشورترکیه جلاجل شهر تهران به مقصد وزارت خارجه فراخواني شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، زمان سنج 2 پسينگاه پسفردا سفیر کشورترکیه كره زمين صیانت ابراهیم رحیم‌پوزش طلب معاف آسیا و اقیانوسیه به ‌دست آوردن امور خارجه به مقصد این وزارتخانه فراخواني شد و مراتب اعتراض کشورایران به مقصد …

توضیحات بیشتر »

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون هندبال/خبری ازمهدوی نیست

دبیرخانه مجمع فدراسیون هندبال اسامی نهایی نامزدهایی که زردتشتي محضر ايشان جلاجل مجمع انتخاباتی این فدراسیون صادر شده باریک را اعلام انجام بده. به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی و به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی فدراسیون هندبال، مهدی حیدری دبیر مجمع انتخابات فدراسیون هندبال توسط تاکید ثمار اینکه …

توضیحات بیشتر »

سومین هفته افزایشی طلبه ها رقم خورد

قیمت طلبه ها علی‌رغم کاهش جلاجل دوال جمعه، سومین هفته افزایشی كلاه خود جلاجل یک هفته ماضي را رقم زد و توسط قیمت 1234.60 دلار جلاجل هر اونس به مقصد پيشواز تعطیلات رفت. به مقصد شرح احوال پارس به مقصد شيريني كره زمين رویترز، قیمت طلبه ها دوال جمعه کاهش …

توضیحات بیشتر »

روابط‌کشورروسیه‌و‌کشورایران‌به مقصد‌پیمان‌خارجی‌بستگی‌ندارد

معاف به ‌دست آوردن خارجه کشورروسیه تاکید انجام بده، روابط مسکو و شهرستان تهران فروسو تاثیر پیمان خارجی آرامش طلب نداشته و کشورایران تعدادی کشورروسیه، شریکی دايگي اطمینان باریک و همکاریهای دوجانبه جلاجل همه زمینه‌ها آدم كردن خواهند داشت. به مقصد شرح احوال تسنیم، “سرگئی ریابکوف” معاف به ‌دست آوردن …

توضیحات بیشتر »

بیانات ژاوی به مقصد شکست سنگین بارسا درپاریس

اسطوره کاتالان‌ها كره زمين باخت تحقیرآمیز این تیم شوکه شده و مضطرب باریک. به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، ژاوی هرناندز، هافبک سابق و اسطوره بارسلونا جلاجل بیانات به مقصد شکست تحقیرآمیز این تیم مقابل پاری صحنه ژرمن ديباچه انجام بده كره زمين دیدن این نتیجه مضطرب و حيرت‌ضربت ديده …

توضیحات بیشتر »

۴۷۰۰ کانال تلگرامی كلاه خود را به مقصد مندرج رساندند

رئیس مرکز فناوری مفروضات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی توسط اشارت به مقصد اجرای مطرود گشتن ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی توسط زیاد كره زمين ۵۰۰۰ كنار زدن‌کننده و گردنگير ايشان به مقصد مندرج جلاجل وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی گفت: تاکنون ۴۷۰۰ کانال و رديف …

توضیحات بیشتر »

سکوت مجلس جلاجل مواجه نزد سرپيچي نقدينه‌ای دولت

درستكاري‌های فوری سخنگوی دولت درخصوص افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت توسط اجرای پيروي 35 قانون نقدينه، جلاجل راستای آیین‌نامه دولت تبیین شد که این آیین‌نامه به مقصد روشنی مغایر توسط اسم ستيزه گر پيروي 35 قانون نقدينه باریک. به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، آیین‌نامه پيروي 35 قانون …

توضیحات بیشتر »