خانه / اخبار / توضیحات رئیس کمیسیون مايه 90 درزمينه سابقه قاری

توضیحات رئیس کمیسیون مايه 90 درزمينه سابقه قاری

[ad_1]

رئیس کمیسیون مايه 90 مجلس شورای اسلامی جلاجل اسم مورد سابقه سعید طوسی توضیحاتی ارائه انجام بده و گفت: شکایتی جلاجل این اسم مورد به مقصد کمیسیون جلاجل اسم مورد گروهي رسیدگی و تعیین تکلیف سابقه واصل شده صفت بويناك و دکتر صادقی نماینده مردم شریف شهر تهران نیز پیگیر فهمید بودند.

به مقصد شرح احوال ایرنا، داود محمدی افزود: کمیسیون مايه نود فهمید ‘گروهي رسیدگی به مقصد سابقه’ که به مقصد طرز کار قوه قضائیه پيوسته كاري می شد را جلاجل 17 مهر ماه 96 رسیدگی و طی نامه ای به مقصد رئیس گرامی قوه قضائیه، كره زمين ایشان بايسته شد نسبت به مقصد بررسی فهمید اقدام و نحو رسیدگی به مقصد سابقه را صادر فرمایند که پشت بام كره زمين پیگیری به مقصد عمل وارد به ذهن جلاجل اختصاصی کوتاهی نسبت به مقصد سابقه رسیدگی و رای قضایی صادر آشکارایی.
اوی تقریر انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه قضات روبه رو قانون اساسی جلاجل صدور احکام كلاه خود مستقل هستند و تبار قوانین آیین دادرسی نیز محل بازگشت اعتراض و رسیدگی به مقصد احکام حق ستان های بدوی، مشخص شده و این فهمید جلاجل صلاحیت حق ستان های تجدید نگاه خشم آلود و دیوان عالی کشور آرامش طلب داده شده باریک، لذا شکات می توانند حلقه زدن نسبت به مقصد حکم آرامش يافتن صادره اعتراضی داشته باشند فهمید را كره زمين همین مسیر پیگیری کنند.
اوی اضافه انجام بده: حلقه زدن شکات نسبت به مقصد گروهي رعایت موازین شرعی و قانونی جلاجل روال و عملکرد قاضی شکایت داشته باشند این فهمید نیز جلاجل دادسرا و حق ستان انتظامی قضات قابلیت تعقیب و پیگیری دارد و مطابق مايه 90 قانون اساسی ،کمیسیون مايه نود محل بازگشت رسیدگی به مقصد شکایت هایی باریک که به مقصد طرز کار قوای سه عضوي پيوسته كاري باشد که ‘گروهي رسیدگی به مقصد سابقه’ كره زمين مصادیق طرز کار قوه قضائیه باریک ولی اینکه چون كه قسم حکمی صادر شود كره زمين مصادیق طرز کار تلقی نمی شود و این فهمید صرفاً كره زمين اختیارات قاضی رسیدگی کننده به مقصد سابقه باریک.
نماینده مردم قزوین، البرز و شهر آبیک جلاجل مجلس شورای اسلامی افزود: توسط توجه به مقصد اینکه توسط فرستادن نامه كره زمين صیانت کمیسیون مايه نود به مقصد قوه قضائیه ،فهمید گروهي رسیدگی و شکایت شکات توسط رسیدگی به مقصد سابقه به مقصد نتیجه رسیده باریک، کمیسیون مايه نود و هیچ مقام و محل بازگشت دیگری جلاجل کشور به مقصد غیر كره زمين محاکم تجدید نگاه خشم آلود و دیوان عالی کشور نمی توانند جلاجل رای قاضی حتی جلاجل دورترین نقاط مملکت درآمد و تصرفی داشته باشند و یا به مقصد قاضی رسیدگی کننده بگویند که چون كه حکمی را صادر کند و كس رییس قوه قضائیه نیز كره زمين چنین اختیاری بهره ور نیست و مسئولیت احکام صادره مستقیماً كره زمين نگاه خشم آلود شرعی و قانونی متوجه قاضی صادر کننده رای باریک و قضات جلاجل این اسم مورد کاملاً مستقل هستند و باید ثمار ازاصل محتویات سابقه، استقراء قضایی و كفايت وجدانی حکم مقتضی را صادر کنند.
اوی گفت: بدیهی باریک قسم حکم صادره اعم كره زمين آرامش يافتن ، جریمه ، محبس، شلاق و یا حتی اعدام ثمره نتیجه علم و استقراء قاضی كره زمين سابقه باریک و كره زمين مصادیق طرز کار قوه قضائیه که محل بازگشت رسیدگی به مقصد آن کمیسیون مايه نود باریک محسوب نمی شود و تبار قوانین اساسی و موضوعه کشور هیچ مقام دیگری اختیار تجدید نگاه خشم آلود جلاجل احکام حق ستان های بدوی را به مقصد به استثناي بازگشتن تجدید نگاه خشم آلود ندارند.

[ad_2]

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی: دوره زبان آلمانی مدرک بین المللی IB برنامه های موسیقی و هنر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *