خانه / اخبار / جیره‌غذایی پناهجویان‌افغان به مقصد یارانه‌نقدی تبدیل انجام خواهد شد

جیره‌غذایی پناهجویان‌افغان به مقصد یارانه‌نقدی تبدیل انجام خواهد شد

[ad_1]

نماینده دستور كار جهانی غذای دائم الخمر ملل متحد كره زمين دستور كار جدید وام گذاري یارانه نقدی به مقصد جای جیره موردها غذایی خشک به مقصد پناهجویان افغان جلاجل اسم باشليق 2018 خبرداد و گفت: این اقدام دائم الخمر ملل به مقصد منظور صفت به خاطرسپردني کرامت انسانی و ترتیب موردها غذایی مرغوب پناهجویان باریک.

‘نگار گرامی’ دوال شنبه جلاجل گفت و گو توسط ایرنا درزمينه کیفیت پناهجویان جلاجل کشورایران و موردها غذایی جلاجل كره ارض افزود: بخش به عمد کمک های غذایی این دائم الخمر به مقصد پناهجویان توزیع جیره غذایی خشک به مقصد لفظ ماهیانه باریک که شامل 9 کیلوگرم آرد، چهارکیلوگرم برنج، یک کیلوگرم حبوبات و نیم کیلوگرم شکر و نیم کیلوگرم آن روغن به مقصد بها قريب 300 هزارریال در عوض هر اهل خانه می شود. 

به مقصد كلام اوی، به موجب این دستور كار جدید جلاجل کنار یارانه نقدی به مقصد صفت تبليغاتچي 400 هزارریال، به مقصد شکل متدوال ارد جلاجل جیره موردها غذایی این پناهجویان توزیع خواهد شد و دستور كار ای در عوض حذف شدني آرد نداریم به دلیل اینکه آرد و نغن قوط منتصر مردم کشورافغانستان باریک. 

اوی اظهارداشت: توسط نمایش این معیار جیره خشک غذایی يوميه كورس هزارو 100 کالری باروح نیاز هر نفر تامین می شود. 

اوی توسط اشارت به مقصد این که کیفیت و کمیت خرید موادغذایی كره زمين اهمیت دايگي توجهی برخورد باریک افزود: این دائم الخمر در عوض اعمال بازدید نظارتی هر سه مادام 6 ماه یکبار كره زمين مهمانشهرهای اقامتی پناهجویان زیاد كره زمين 10 هزار و 500 کیلومتر راه می پیماید. 

** تامین سویای پناهجویان شهربان كره زمين کشورایران 

اوی توسط تبیین این که جریه غذایی هر کشورمتفاوت باریک اضافه انجام بده: جلاجل بخش نمایش حبوبات نخود، لوبیا و عدس توزیع می شود که به مقصد تازگی متوجه شدیم اکثر این پناهجویان كره زمين سویا به مقصد ديباچه جایگزین گوشت كاربرد می کنند. 

اوی آدم كردن داد: سویای موجود جلاجل کشورایران علاوه ثمار سویای دان ای، سویای فراوری شده باریک که جلاجل کشورهای افزونتر مهجور به مقصد شکل دان سویا اشکال و نمایش می شود و توسط انچه جلاجل کشورایران اشکال می شود متفاوت باریک و به مقصد دلیل گرایش پناهجویان به مقصد این منبع غذایی درنظر داریم سویای باروح نیاز کشورهای شهربان را كره زمين تولیدکنندگان ایرانی خرید و تامین کنیم. 

به مقصد كلام اوی؛ موردها غذایی باروح نیاز دائم الخمر ملل متحد در عوض پناهجویان بخش به عمد كره زمين تولیدات داخلی و بخشی كره زمين واردات توسطز همین دائم الخمر اعمال می شود. 

** کشورایران سومین میزبان پناهجویان جلاجل 30 اسم باشليق ماضي 

گرامی اظهارداشت: جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل 30 اسم باشليق ماضي سومین میزبان خواهد شد پناهجو كره ارض بوده باریک.

اوی توسط تبیین اینکه کشورایران میزبان اصلی پناهجویان افغان جلاجل 30 اسم باشليق ماضي بوده باریک، افزود: جلاجل زمان يورش امریکا به مقصد کشورعراق ،پناهجویان عراقی نیز به مقصد کشورایران آمدند و فروسو جامه زنان هندي کمک های غذایی این دائم الخمر آرامش طلب گرفتند که پشت بام كره زمين صفه صدام حسین ،‌اکثر این پناهجویان به مقصد کشورشان بازگشتند اما مبنا اندکی کردهای کشورعراق جلاجل مغرب و اعراب شیعه عراقی جلاجل مدیر های جنوبی شغل رسمی دارند. 

اوی اضافه انجام بده: اکنون 30 هزار پناهجو توسط دولت کشورایران جلاجل 19 مهمانشهر 13 مدیر کشور كره زمين يكباره شهر بوشهر، سواره، کرمان، شهر کرمانشاه، سمنان، مرکزی، آذربایجان غربی، یزد، زنجان و افزونتر شهرها شغل رسمی داده شده بضع و فروسو جامه زنان هندي کمک های غذایی این دائم الخمر آرامش طلب دارند. 

اوی آدم كردن داد: بزرگترین مهمانشهر توسط 5 هزار اندام پيوسته كاري به مقصد شهر ساوه مدیر مرکزی و کمترین ان دارای 22 نفر اندام باریک. 

** افزایش زیاد كره زمين 2.5 برابری دانايي آموزان پناهجو 

نماینده دائم الخمر ملل متحد جلاجل امور موردها غذایی جلاجل کشورایران گفت: اکنون سه هزار پناهجو جلاجل كنترات دادن مختلف تحصیلی آموزشگاهها کشورایران نيكويي كردن می خوانند که در عوض آدم كردن تحصیل این کودکان این دائم الخمر مطرود گشتن تشویق تحصیلی را ايفا کرده که مطرود گشتن موفقی به مقصد نمره می رود. 

اوی اظهارداشت: جلاجل این مطرود گشتن در عوض این که خانواده های افغان اجازه آدم كردن تحصیل فرزندانشان را بدهند مقرر شده مادام به مقصد ازای هرماه تحصیل فرزندان پناهجویان چهارقوطی روغن به مقصد سرپرستان اهل خانه آنان نمایش شود. 

اوی تاکید انجام بده: سيني آمارها 15 اسم باشليق ماضي 30 درصد فرزندان پناهجویان نيكويي كردن می خواندند اما اکنون توسط توجه به مقصد اقدامات باارزش این دائم الخمر مبنا محصلان پناهجویان به مقصد 82 درصد رسیده باریک که جلاجل كنترات دادن تحصیلی بالاتر در عوض حمایت كره زمين این دانايي اموزان هزینه سرویس ایاب و زخرف نیز توسط این دائم الخمر وام گذاري می شود. 

اوی افزود: دائم الخمر موردها غذایی ملل متحد جلاجل پیمان بحرانی و جلي بلایای طبیعی همچون زلزله شهرستان رودبار، مواد منفجره و بوئین زهرا كره زمين دیدگاه موردها غذایی به مقصد مردم زلزله ضربت ديده کمک رسانی کرده به مقصد طوری که كره زمين انبار موردها غذایی و بیسکوئیت های غنی شده و انرژی زا كره زمين ‘رم’ به مقصد شهرهای آسیب دیده واصل و توزیع شد، این درحالیست که این دائم الخمر كره زمين دپوی موردها غذایی كلاه خود جلاجل کشورمالزی در عوض بادوبوران زدگان ‘هایان’ جلاجل کشورفیلیپین کمک رسانی کرده و در عرض جلاجل دبی نیز دپوی موردها غذیی در عوض زمان های بحرانی دارد. 

** نزدیک یک میلیون پناهجوی افغان دارای کارت آمایش 

اوی اظهارداشت: سيني آمارها نزدیک 2.5 میلیون نفر پناهجو ایرانی و عراقی جلاجل کشورایران صور دارد که یک میلیون نفر آنان دارای کارت آمایش هستند. 

اوی توسط تاکید براین که کیفیت پناهجویان افغان جلاجل کشورایران بسیار درخور اطفال باریک گفت: توسط رایزنی های کمیساریای عالی پناهجویان توسط وزارت کشور این بيگانگان كره زمين به حضور رسيدن صحه و علاج بخش، حق تحصیل و موردها غذایی و فعالیت جلاجل 82 الفبايي بهره ور هستند. 

** دولت کشورایران حامی دستور كار غذایی دائم الخمر ملل متحد 

نماینده دستور كار غذایی دائم الخمر ملل متحد جلاجل شهر تهران گفت: حامی و شریک بااستعداد اجرایی دائم الخمر ملل متحد، دولت کشورایران باریک به دلیل اینکه توسط بايسته دولت این دائم الخمر جلاجل کشورایران فعالیت دارد. 

به مقصد كلام اوی، دائم الخمر دستور كار غذایی ملل متحد جلاجل کشورایران مهجور دفتری باریک که متعهد آن اقتفا كردن ایرانی باریک درحالی که جلاجل افزونتر دفاتر نمایندگی این دائم الخمر جلاجل افزونتر کشورها محضر باغ ها یک خارجی الزامی باریک. 

اوی بي پروايي كردن سالیانه این دائم الخمر جلاجل کشورایران را چادرپوش میلیون دلار ديباچه انجام بده و گفت: بزرگترین اهدا کنندگان کمک های کشورمالی دستور كار موردها غذایی دائم الخمر ملل متحد کشورآلمان و کشورکره جنوبی هستند. 

اوی اظهارداشت: كره زمين مجموع بي پروايي كردن این دائم الخمر 93 درصد محض اين كه هزیه های خرید موردها غذایی، برج دريايي و حمل و دستمزد پرسنل و هفت درصد آن به مقصد دفتراسناد مرکزی دائم الخمر ملل متحد اختصاص دارد. 

** کمک هنرمندان ایرانی به مقصد دائم الخمر غذایی ملل متحد 

اوی کمک آدمي زاده رفيق وار مردم و شرکت ها را كاستن حالی و گفت: اکنون نیازمند حمایت و کمک های مردمی و شرکت ها هستیم. 

به مقصد كلام اوی، جلاجل اسم باشليق 1393 زیاد كره زمين 100 رخصت شيرين كام سرشناس ایرانی و هنرهای تجسمی توسط برگزاری نمایشگاه آثار هنری دستور كار جهانی غذا توانستند توسط نمایش انواع نقاشی و پيكر عواید آن را جلاجل اختیار این دائم الخمر آرامش طلب دهند مادام جلاجل کاهش گرسنگی كاستن واقع شوند. 

به مقصد شرح احوال ایرنا، نخستین موج پناهجویان افغان جلاجل نتیجه اشغال اتحاد جماهیر شوروی جلاجل اسم باشليق 1979 میلادی (1358 هجری شمسی) به مقصد سمت کشورایران سيركننده شدند و توسط آدم كردن كلنجار مادام اسم باشليق 1993 میلادی (1372 هجری شمسی) این مشکل پلیدی داشت. 

سومین سیل پناهجویان افغان جلاجل جریان حکومت خوب كره زمين اسم باشليق 1994 میلادی (1373 هجری شمسی) مادام اسم باشليق 2001 میلادی (1380 هجری شمسی) به مقصد کشورایران سرازیر شدند و عدیده كره زمين پناهندگان عراقی نیز درهنگام درگیری های مختلف آن کشور جلاجل هزل گويي 1980 میلادی (1369-1359 هجری شمسی) به مقصد کشورایران معاذ آوردند. 

در عرض بخش به عمد ای كره زمين کردهای عراقی جلاجل درافتادن كلنجار اولا و دوم خلیج سواره كره زمين جبلت غربی کشورایران بايسته پناهندگی کردند. 

بنابراین کمیساریای عالی جلاجل امور پناهندگان و دستور كار جهانی غذا دائم الخمر ملل متحد کمک كلاه خود را كره زمين هزل گويي 1980 میلادی در عوض پناهندگان افغان و كره زمين اسم باشليق 1991 میلادی (1370 هجری شمسی) در عوض پناهندگان عراقی يكم انجام بده. 

کشورایران كره زمين زمان برقراری آرامش و ایمنی نسبی جلاجل کشورافغانستان كره زمين اسم باشليق 2003 میلادی (1382 هجری شمسی) همين تأکید ثمار ضياع و عقار پناهندگان به مقصد موطنشان انجام بده و به مقصد صفت منسوب به طوس مکرر یادآور شهر بار کشورمالی پناهندگان ثمار اقتصاد کشور بوده و زن خواهي مشارکت بیشترجامعه بین المللی در عوض کاهش این تراكم بوده باریک. 

به موجب نهایی شرح احوال کمیساریای عالی دائم الخمر ملل متحد جلاجل امور پناهندگان(UNHCR) که جلاجل آوریل 2002 منتشر شد، كره زمين يكم دستور كار مشترک ضياع و عقار داوطلبانه پناهندگان افغان و آوارگان به مقصد يورت كلاه خود قريب 900 هزار (900،000 )زنهاري افغان توسط کمک UNHCR كره زمين کشورایران به مقصد کشورشان بازگشتند اما عدیده كره زمين ايشان بخاطر نيستي آرامش، ثبت كننده و امکانات همچنان جلاجل کشورایران ساکنند. 

جلاجل اسم باشليق 1961 دائم الخمر خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و مجمع عمومی دائم الخمر ملل متحد فك نامه مشترکی در عوض تاسیس دستور كار جهانی غذا تصویب شد که جلاجل اسم باشليق 1962 همزمان توسط رويداد زلزله بونین زهرا جلاجل کشورایران بادوبوران مهیب کشورتایلند، کشور عربي زبان خودمختاري یافته کشورالجزایر پذیرای پنج میلین پناهجو شد که نیاز فوری به مقصد کمک غذایی داشتند ترتیب و توزیع آن به مقصد دستور كار جهانی غذا واگذار شد. 

مقر اصلی این دائم الخمر كره زمين زمان تاسیس آن جلاجل اسم باشليق 1963 جلاجل شهر رم کشورایتالیا واقع باریک که توسط گرسنگی جلاجل کشورهای توسعه نیافته و اندک درامد، قربانیان بلایای طبیعی، پناهجویان ، آوارگان و گرسنگان مبارزه می کند. 

دستور كار جهانی غذا هر ساله به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین به مقصد 80 میلیون نفر جلاجل 80 کشور كره ارض امدادرسانی غذایی اعمال می دهد. 

به موجب آمار هزل گويي 90 نزدیک یک میلیارد نفر ناشتا جلاجل كره ارض صور داشت که توسط مبارزه های لفظ گرفته دائم الخمر ملل متحد جلاجل اسم باشليق 2016 مبنا انان به مقصد 795 میلیون نفر رسید که داغ جا می دهد هنوز كره زمين هر 9 نفر یک نفر ناشتا هستند.

سيني دستور كار غذایی دائم الخمر ملل متحد در عوض پایان بخشیدن به مقصد گرسنگی، دستیابی به مقصد ایمنی غذایی و تغذیه مرغوبيت، و ترویج کشاورزی پایدار باید شماری محورها باروح توجه کشورها آرامش طلب گیرد بنابراین دائم الخمر ملل متحد در عوض دستیابی به مقصد نيت ها پایدار توسعه هزاره دستور كار تلخه كشته شدن گرسنگی جلاجل كره ارض مادام اسم باشليق 2030 را توسط كاربرد كره زمين حمایت های دولت ها، دائم الخمر های مردم نهاد (NGO) و مشارکت مردمی جلاجل نحو کار دارد.

[ad_2]

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی: دوره زبان آلمانی مدرک بین المللی IB برنامه های موسیقی و هنر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *