خانه / اخبار / معلوم نیست ما چون كه دینی به مقصد اشکال کننده های خارجی داریم؟

معلوم نیست ما چون كه دینی به مقصد اشکال کننده های خارجی داریم؟

[ad_1]

یکی كره زمين ممهم ترین ایراداتی که به مقصد دولت روحانی واصل صفت بويناك، حقيرشمردن نیافتن وعده به شدني معیشت مردم و جلاجل کل به شدني اوضاع اقتصادی صفت بويناك. هر تاچند که دولت مبارزه های بسیار زیادی جلاجل درافتادن سه اسم باشليق ماضي اعمال داده باریک اما به مقصد دلیل صور شماری كره زمين موانع آنگونه که باید جلاجل این راه موفق نيستي.

به مقصد شرح احوال «تابناک»، كره زمين این رو نیز بیشترین لغاز نسبت به مقصد دولت جلاجل این زمینه بوده باریک. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همگام توسط مردم انتقادات كلاه خود را زیادتر به مقصد این نکات موردتوجه کرده بضع. توسط این حلول كننده این امید صور دارد که این روند جلاجل اسم باشليق آتی به شدني یابد.

عبدالرضا مصری اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مجلس شورای اسلامی جلاجل گفت و گو توسط تابناک جلاجل اسم مورد به شدني روند معیشتی مردم جلاجل اسم باشليق 96 نیز گفت: چیزی که جلاجل مجلس شورای اسلامی رخ می دهد قانون گذاری باریک و آن چون كه که جلاجل فضای عمل دیده می شود فریضه دولت و قوه مجریه باریک، که این قوانینی را عملیاتی و اجرایی کند.

اوی گفت: كره زمين نگاه خشم آلود اقتصادی دولت به مقصد خاطره ها تجريد گزینه کاهش تورم، باعث ایجاد رکود جلاجل بازارگه شده باریک، این رکود جلاجل بازارگه به مقصد لفظ کامل لمس كردني باریک و جلاجل اکثر جاهای کشور بجز جلاجل مواردی که اجتناب ناپذیر بوده باریک رکود نیز صور دارد. در عوض مثال خرید نغن یک چیز اجتناب ناپذیر باریک و هرکسی مجبور به مقصد خرید آن باریک ميراث ها دیگری كره زمين يكباره آموزش، پيمان، صاعقه و مواردی كره زمين این دستگاه بافندگي اجتناب ناپذیر هستند و شامل رکود نیستند

مصری گفت: اما جلاجل سایر بخش های اقتصادی مثل بخش مسکن و صنعت، رکود حاکم باریک. بنابراین پیشبینی های ما در عوض رسیدن به مقصد رشدی که كره زمين قبل جلاجل نگاه خشم آلود گرفته بودیم توسط موقعیت موجود به مقصد دستگاه بافندگي نیامد. مجلس شورای اسلامی رشد بالای eight درصد را در عوض اقتصاد کشور جلاجل نگاه خشم آلود گرفته صفت بويناك اما دولت حتی به مقصد این رقيب نزدیک هم نشده باریک.

این نماینده مجلس گفت: ما قانون سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز داریم که ظرفیت های واجب شده را نیز در عوض فعال وزیر ها اشکال داخلی جلاجل اختیار دارد، اما مع الاسف زمانی که به مقصد بازارگه كله دار می زنیم صد محرزشدن جنس خارجی كره زمين یک خامه جنس باروح نیاز را که همه وارداتی هستند را جلاجل قفسه های مغازه ها می بینیم اما یک جنس ایرانی جلاجل بین ايشان به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی خورد.

اوی گفت: زمانی که به مقصد اشکال داخلی توجهی نمی شود جلاجل واقع به مقصد اشتهازا توجهی نمی شود زمانی هم که به مقصد اشتهازا توجه نشود معیشتی جلاجل کار نخواهد صفت بويناك، فرد باید شغلی داشته باشد که بتواند كره زمين آن گذران هم نشين شدن کند، مع الاسف جلاجل حلول كننده موجودي قريب 25 میلیارد دلار پیشنهاد غيرقانوني واصل کشور می شود، که اقتصاد ما را فلج کرده باریک.

مصری گفت: بجز غيرقانوني واردات بی رویه نیز یکی افزونتر كره زمين معضلات اقتصادی ما شده باریک، معلوم نیست ما چون كه دینی به مقصد کشورهای افزونتر داریم که باید کارگران ايشان کار کنند، و ما فرد اشکال کننده موردها ايشان باشیم، این دین را به چه جهت نسبت به مقصد اشکال کننده های داخلی کشور كلاه خود نداریم، اکنون اشکال کننده ما توسط هزاران مشکل کوچک و مهتر باید دستگاه بافندگي به مقصد گریبان شود اما اشکال کننده خارجی به مقصد راحتی اشکال می کند و به مقصد راحتی واصل کشور ما می کند.

اوی جلاجل پایان گفت: تاآنجا جلاجل ماضي این کار را اعمال دادیم که صنایع كلاه خود را كره زمين بین بردیم، صنعت کفش، صنعت نساجی و صنایع دیگری نظیر این كره زمين بین رفتند و اکنون جديدالاحداث به مقصد صنایع بهداشتی و غذایی ما رسیده باریک، فردا اینها نیز فروسو تاثیر محصولات خارجی آرامش طلب دارند و ارچه اینگونه آدم كردن یابد حتما همین چیزهای کوچکی هم که برایمان مابقي باریک را نیز كره زمين دستگاه بافندگي خواهیم داد.

کمیسیون دستور كار و نقدينه یکی كره زمين مالامال کار ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی جلاجل اسم باشليق 95 صفت بويناك، این کمیسیون جلاجل ماههای ماضي كورس لایحه بسیار بااستعداد را جلاجل مجل باروح بررسی آرامش طلب داد، یکی دستور كار ششم توسعه کشور و افزونتر نقدينه اسم باشليق 96 صفت بويناك.

این نماینده مجلس جلاجل اسم مورد عملکرد مجلس جلاجل اسم باشليق 95 نیز گفت: جلاجل اسم باشليق ماضي کمیسیون هیچ مجال مهلت دیگری بجز رسیدگی به مقصد این دولایحه مهتر کشور را نداشت، حكماً باید هم ثمار روی این كورس لایحه هنگام ولادت زیادی گذاشته می شد، که خوشبختانه دستاورد این لوایح فردا جلاجل صحن علنی مجلس شورای اسلامی دايگي رویت باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه گفت: به عمد فعالیت کمیسیون به مقصد اقتضای نامی هم که دارد پيوسته كاري به مقصد دستور كار و نقدينه صفت بويناك و اولویت ما نیز جلاجل کمیسیون در عوض مالامال شهر بار وزیر ها این لوایح صفت بويناك.

[ad_2]

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی: دوره زبان آلمانی مدرک بین المللی IB برنامه های موسیقی و هنر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *