خانه / 2017 / ژوئن (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: ژوئن 2017

کشوراردن مساحت گرفتن روابطش توسط کشورقطر را کاهش و دفتراسناد الجزیره را عقد كردن

کشوراردن اعلام انجام بده توسط تيرخور «کمک به مقصد ثبت كننده شهربان» روابط دیپلماتیک كلاه خود توسط کشورقطر را کاهش داده و دفتراسناد الجزیره را به تنگ آمده باریک.سنه دوشنبه، شماری كره زمين کشورهای عربی كره زمين يكباره عربستان و امارات، توسط داراي اتهام وزیر ها کشورقطر به مقصد «حمایت …

توضیحات بیشتر »

مبارزه‌عربستان‌در عوض‌تباني‌وام گذاردن‌ناآرامي‌کشورقطر‌به مقصد‌کشورایران

وزارت خارجه کشورعربستان سعودی توسط پخش ویدئویی توسط تيرخور تباني وام گذاردن ناآرامي کشورقطر به مقصد کشورایران اعلام انجام بده که «ما جلاجل حالی که توسط تروریسم و کودتا جلاجل کشوریمن مبارزه می‎کنیم، مقامات کشورقطر توسط کشورایران هم‌پیشه می‌کنند.»

توضیحات بیشتر »

تورم تک رقمی و دولت الکترونیک صفت الماس تراش خورده برنده وزارت اقتصاد

عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی جلاجل کنترل تورم، افزایش وصول درآمد مالیاتی و گشايش صادراتی‌های مالیاتی به مقصد پیشبرد امور دولت الکترونیک دايگي دفاع باریک و توقف می‌رود که جلاجل آینده جلاجل بخش بیمه‌ها عملکرد دلپذير ساختن‌تری كره زمين كلاه خود به مقصد جای بگذارد.

توضیحات بیشتر »