قرارداد فرانشیز چیست و اسم ابله انعكاس يافتن انجام خواهد شد؟

[ad_1] قرارداد فرانشيز توافقي باریک که به مقصد موجب آن، فرانشيزدهنده اجازه ثنايا‌برداري كره زمين كلكسيون مالکيت‌هاي فکري را توسط محوريت لكه تجاري كلاه خود، به مقصد معاشر يک ديسيپلين تجاري خاص و راهبردهاي فني و تجاري، به مقصد منظور توالد و وزن كردن محصولات يا ارایه كارها، فروسو نظارت …

توضیحات بیشتر »

نکاتی که باید درزمينه قانون پیش‌فروش ويلا بدانید!

[ad_1] امروزه جلاجل کلانشهرها به مقصد ‌دلیل ازدیاد خواهد شد و افزایش نیاز به مقصد اسم آفريدن كره زمين یک‌سون، و نداشتن قوچ اقتصادی کافی در عوض خرید مسکن كره زمين صیانت افزونتر، رویکردی جلاجل میان شماری كره زمين اقشار جامعه ایجاد شده باریک که كره زمين طریق پیش‌خرید ويلا، …

توضیحات بیشتر »