مبارزه‌عربستان‌در عوض‌تباني‌وام گذاردن‌ناآرامي‌کشورقطر‌به مقصد‌کشورایران

[ad_1] وزارت خارجه کشورعربستان سعودی توسط پخش ویدئویی توسط تيرخور تباني وام گذاردن ناآرامي کشورقطر به مقصد کشورایران اعلام انجام بده که «ما جلاجل حالی که توسط تروریسم و کودتا جلاجل کشوریمن مبارزه می‎کنیم، مقامات کشورقطر توسط کشورایران هم‌پیشه می‌کنند.» [ad_2]

توضیحات بیشتر »

تورم تک رقمی و دولت الکترونیک صفت الماس تراش خورده برنده وزارت اقتصاد

[ad_1] عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی جلاجل کنترل تورم، افزایش وصول درآمد مالیاتی و گشايش صادراتی‌های مالیاتی به مقصد پیشبرد امور دولت الکترونیک دايگي دفاع باریک و توقف می‌رود که جلاجل آینده جلاجل بخش بیمه‌ها عملکرد دلپذير ساختن‌تری كره زمين كلاه خود به مقصد جای بگذارد. [ad_2]

توضیحات بیشتر »

کریمه کنگو؛ علایم و راه های پیشگیری

[ad_1] تب کریمه کنگو توسط يكم فصل داغي جلاجل شماری كره زمين پرسپكتيو کشورایران شیوع پیدا می کند؛ این بیماری دايگي تبرئه كره زمين نژنگ به مقصد بشقاب، علائم خاصی جلاجل نژنگ ندارد و به مقصد همین دلیل مبارزه توسط این بیماری سخت باریک. [ad_2]

توضیحات بیشتر »

خودروها ۳۰۰ هزار مادام ۱.۵ میلیون ده هزار دينار گران شدند

[ad_1] رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو توسط اشارت به مقصد افزایش قیمت شماری خودروها كره زمين ۳۰۰ هزار مادام یک میلیون و ۵۰۰ هزار ده هزار دينار گفت: قیمت خودروهای اشکال داخل واقعی نیست و بسیار زیادتر كره زمين قیمت واقعی آن تعیین می شود. [ad_2]

توضیحات بیشتر »